سایر همکاران [تیم ان اس دیزاین]

علاوه بر تیم اصلی بر حساب نیاز، همکارانی فنی به ان اس دیزاین افزوده می شوند تا در جهت توسعه پروژه، مساعدت های لازم را به عمل آورند. این همکاران می توانند متشکل از مترجم، طراح و گرافیست، انمیشین ساز و … می باشند.